50 years

 

Уважаеми колеги,

Европейската федерация по лабораторна медицина (EFLM) предлага възможности за участие в инициативата EFLMLabX: платформа, разработена от Работната група на EFLM за конгреси и следдипломно образование, където специалисти в лабораторната медицина могат да предоставят и намерят възможности за обучение в Европа.

Платформата EFLMLabX е достъпна от началната страница на уебсайта на EFLM (www.eflm.eu) или директно от https://eflmlabx.eflm.eu/en. Програмата предлага възможност за търсене с падащо меню по държава, институция, вид практика, област на диагностика, период от време, методи, подметоди и да се прилага към различни възможности за обучение, установяващи директни връзки между потребители и доставчици.

    Кой и защо трябва да кандидатства като ПОТРЕБИТЕЛ:

Стажанти, млади специалисти и всички специалисти в лабораторната медицина от националните дружества, членове на EFLM, с цел придобиване на нови умения, придобиване на повече знания и опит по различни методи, продукти с IVD / системи, които не присъстват в техните лаборатории, нови преживявания и установяване на нови професионални контакти.

   Кой и защо трябва кандидатства като ДОСТАВЧИК:

Националните институции и медицински лаборатории във всяка държава от EFLM могат да споделят с други специалисти в лабораторната медицина своите добри модели на постигнати лабораторни практики и да изложат тези модели на широката аудитория в Европа.

 


В А Ж Н О

Уважаеми членове на БДКЛ,

Моля да се запознаете с проекта за актуализиран устав на БДКЛ и ако имате аргументирани и юридически съобразени предложения за промяна, да ги изпратите до УС в срок до 24 август 2018 г. Уставът следва да бъде гласуван и приет на общото събрание на БДКЛ, което ще се проведе на 29 септември от 11:00 ч, като финал на Националната годишна конференция.

ПРОЕКТ ЗА АКТУАЛИЗИРАН УСТАВ НА БДКЛ (doc)23ти ЕВРОПЕЙСКИ КОНГРЕС ПО КЛИНИЧНА ХИМИЯ И ЛАБОРАТОРНА МЕДИЦИНА - БАРСЕЛОНА
19.МАЙ – 23.МАЙ 2019 Г.

Програма за пътуване за EuromedLab 2019 г., предложена от Еко Тур'98.

Програма


Декларация на Българското дружество по клинична лаборатория

ДекларацияXI Национална конференция по Клинична лаборатория
27.09.2018 - 29.09.2018
Гранд Хотел Пловдив, гр. Пловдив

ПЪРВО СЪОБЩЕНИЕ

ВТОРО СЪОБЩЕНИЕ
ОНЛАЙН РЕГИСТРАЦИЯ

НАУЧНА ПРОГРАМА

ПРОГРАМА НА ПОСТЕРНИТЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ


Уважаеми колеги,
Можете да заплатите членския си внос на следната банкова сметка:
СДРУЖЕНИЕ
БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG 53 UNCR 7630 100 8566 0012nd EFLM Strategic Conference
"The end of Laboratory Medicine as we know it?
Handling disruption of Laboratory Medicine in digital health"

18-19 June 2018, Mannheim (Germany)

LEAFLET

Survey of the EFLM Working Group on Congresses and Postgraduate Education

MedTech Europe Code of Ethical Business Practice
Deadline to reply: 14 June 2018
Click here to access the survey

Dear Colleague,

We would like to invite you as a Member of an EFLM National Society to participate in an EFLM WG-CPE survey related to the MedTech Europe Code of Ethical Business Practice, which prescribes high standards for participation of IVD industry in Third Party Organized Educational Events in terms of charitable donations, educational grants, scholarships and fellowships.

The survey aims to investigate the previous and current practice in terms of cooperation between professionals or professional societies and IVD industry, as well as the future plans under incorporation of the MedTech Europe Code.

The invited Health Care Laboratory Professionals and/or Academic Professionals are kindly asked to provide some basic information about their experience and opinion about future practice in IVD industry financial support of Third Party Organized Events.

We kindly ask you to fill in the questionnaire within 14th June 2018. It will take no more than 5 minutes.

To answer the questionnaire, please click here

Thank you for your cooperation!

With kindest regards,

Evgenija Homsak
Chair EFLM WG on Congresses and Postgraduate Education

_________________________________________________________________

European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (EFLM)

Via Carlo Farini, 81 - 20159 Milano - ITALY

Tel: +39 389 5320051 - e-mail: eflm@eflm.eu - Website: www.eflm.eu


Среща за повишаване на квалификацията - Актуализиране на професионалните знания
Аджибадем Сити Клиник Токуда Болница София, 02.12.2017 г.

ПОКАНА


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с предстоящата актуализация на медицинските стандарти умоляваме колегите, които имат предложения за промени или допълнения към Медицинския стандарт по клинична лаборатория да ги представят писмено на секретаря на Българското дружество по клинична лаборатория доц. Лиляна Ламбрева.

Адрес за кореспонденция: Доц. Лиляна Ламбрева, УМБАЛ "Александровска", Централна клинична лаборатория, ул. Г. Софийски 1, София 1431