50 years


Уважаеми членове,

Управителният съвет на СДРУЖЕНИЕ "БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ", с ЕИК: 121236649, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Триадица, ул. Георги Софийски № 1, на основание чл. 19 от Устава на Сдружението, свиква по своя инициатива редовно Общо събрание на членовете на Сдружението на 30.09.2023 г., от 17:30 ч. в гр. Пловдив, Зала "Москва", Гранд Хотел Пловдив

ПОКАНА (PDF)Уважаеми членове на БДКЛ,

Представяме на Вашето внимание предложения за Председател (2026-2027г.) и членове на Управителния съвет на БДКЛ (2024-2025г.), които ще бъдат гласувани на Общото събрание на 30.09.2023г. в Гранд Хотел Пловдив по време на Националната конференция по клинична лаборатория. Листата е отворена и по време на ОС могат да се подават и други предложения.

Председател на УС (2026-2027г) и изпълняващ длъжността секретар за 2024-2025г:
Доц. д-р Т. Денева, д.м.

Членове на УС (2024-2025г):

1. Доц. д-р Даниела Герова, д.м.
2. Доц. д-р Добринка Динева, д.м.
3. Доц. д-р Ирена Генчева-Ангелова, д.м.
4. Доц. д-р Ирена Иванова, д.м.
5. Доц. д-р Мариана Генова, д.м.
6. Доц. д-р Таня Денева, д.м.
7. Д-р Антоанета Димитрова, д.м.
8. Д-р Зорка Рамшева
9. Д-р Красимира Нанчева
10. Д-р Недялко Калъчев
11. Д-р Снежана Стоенчева, д.м.Уважаеми колеги,

Според чл.22, ал.5 от Устава на БДКЛ, едно лице може да представлява не повече от трима (себе си и още двама) членове на ОС, въз основа на писмено пълномощно.

За целта, моля използвайте образеца на пълномощно в приложения линк.

С уважение,

Проф. д-р Милена Велизарова

Пълномощно за участие в ОС на БДКЛ - образец (doc)Уважаеми колеги,
Информираме Ви, че съгласно взето решение на Общо събрание на БДКЛ на 01.12.2022г, членския внос за 2023г. за лекари със специалност е 50 лв., за специализанти, химици, биолози и лаборанти- 30 лв.

Банкова сметка

Сдружение Българско Дружество по Клинична Лаборатория
UNCRBGSF
IBAN: BG 53 UNCR 7630 100 8566 001Заявление за членство БДКЛ - DOC


С Уважение: проф. д-р Милена Велизарова,
Председател на БДКЛ


Уважаеми колеги,

Информираме Ви, че в периода от 29.октомври 2023 г до 01.ноември 2023 г. включително, в турския курортен град Фетие, разположен на Средиземно море, ще се проведе Международен конгрес по биохимия, съвместно с 34-ти Национален конгрес на турското дружество по биохимия. Моля, обърнете внимание, че ранната регистрация за конгреса и хотелското настаняване е до 24.06.2023г. Главен спонсор на събитието са Turkish Airlines, които предлагат специална отстъпка за самолетните билети. Организаторите дават възможност за публикуване на абстрактите и пълнотекстови оригинални статии в Turkish Journal of Biochemistry.

Повече подробности относно регистрационна такса и научна програма може да откриете в приложената брошура и на сайта www.tbs.2023.org.

проф. д-р Милена Велизарова

Председател на БДКЛ


Брошура - PDFУважаеми колеги,
Балканската среща по клинична лаборатория на BCLF ще се състои в периода 27-30 септември 2023 г. в Черна Гора. Крайната дата за подаване на резюмета за участие е 16 март 2023 г. За допълнителна информация за срокове и такси за регистрация, настаняване и научна програма може да посетите интернет страницата на събитието:www.bclf2023.org

С уважение,
проф. д-р Милена Велизарова
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Ръководството на БДКЛ и клон Варна на БДКЛ Ви канят на семинар, организиран от фирма SNIBE, който ще се проведе на 20-ти Септември / Среда / 2023 от 17.30 ч в Хотел България - Бургас
Програмата на семинара е приложена.
Моля в срок до 18-ти Септември 2023-та година, да потвърдите участие с трите имена и работно място, на имейл адрес: todor.belchilov@snibe.com или тел: 0887011003


Уважаеми колеги,

Организационен комитет на СОНМ-МОРЕ 2023 отправя покана към членовете на БДКЛ за участие в Четиринадесета национална онкологична хибридна конференция СОНМ-МОРЕ 2023, която ще се проведе в периода 9-12 ноември 2023 г. Традиционния формат на досегашните конференции МОРЕ вече е трансформиран в годишна асамблея на Съвместна онкологична национална мрежа (СОНМ). Порталът на конференцията вече е отворен и може да бъде достъпен на официалния сайт https://conference-more.bjcn.bg/ и в новото приложение Конференция СОНММОРЕ 2023 (Google Play и App Store).

Покана - PDF file

С уважение,
Проф. д-р Милена Велизарова, дм
Председател на УС на БДКЛ