50 years

Уважаеми колеги,
Европейската федерация по лабораторна медицина (EFLM) предоставя възможност за самостоятелно или групово членство в EFLM Academy, с което срещу годишна такса от 15 евро се осигурява достъп до 40 модула с видео-лекции по лабораторна медицина, интересни и актуални онлайн семинари и свободен достъп до научни издания, свързани със специалността.

Колективното членство дава повече предимства в сравнение с индивидуалното, включително финансиране на участия в международни форуми, научни конкурси с награди, обмен на специализанти и докторанти по различни направления в лабораторната медицина и др.

Членството в EFLM Academy е за период от една година и важи от 01.01.2024г. до 31.12.2024г., след което се подновява за следващата година. Членството в EFLM Academy осигурява вписване в регистъра на EFLM, по желание и без допълнително заплащане.

Моля всички желаещи, които искат да се регистрират в EFLM Academy за 2024г. с/или без регистрация в регистъра на EFLM, да изпратят трите си имена и актуален имейл адрес на bsclinlab@yahoo.com в срок до 10.12.2023г. Допълнителна информация може да получите на https://www.eflm.eu/upload/docs/EFLM_Academy_brochure.pdf

Уважаеми колеги!

Организационен комитет на СОНМ отправя покана към членовете на БДКЛ за регистрация и участие в трети виртуален обучителен семинар на Съвместна онкологична национална мрежа (СОНМ) Основи на класификацията и стадирането на хематолимфоидни и детски неоплазии:
https://seminar2511.bjcn.bg/
Обучението е със свободна регистрация и ще се проведе на 25 ноември 2023г. в две части.

Целта на първата част е да запознае участниците с основните принципи на понастоящем действащите класификации на хематолимфоидните неоплазии, общите концепции и разликите на класификацията на СЗО и Международната консенсусна класификация от 2022 год. Лекциите са предназначени за хематолози, детски онкохематолози, патоанатоми, лабораторни лекари, генетици, имунолози и всички други специалисти, включени в диагнозата, лечението и превенцията на хематологичните неоплазии.
Целта на втората част е да запознае участниците със специфичните системи за определяне на стадия при злокачествени болести в детска възраст за популационни регистри според ръководството на Торонто – Версия 2. Лекциите са предназначени за детски онкохематолози, детски хирурзи, уролози, лъчетерапевти, гинеколози, патоанатоми, лабораторни лекари, генетици, специалисти по образна диагностика, специалисти по нуклеарна медицина и други специалисти, имащи отношение към стадирането на детските малигнени хемопатии и солидни тумори.

Проф.д-р Яна Бочева, д.м.

Председател на УС на БДКЛ
ПОКАНА (PDF)

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Българското Дружество по Клинична Лаборатория Ви информира, че в периода 26-30/05/2024г. в Дубай ще се проведе 26-ти Световен конгрес по Клинична химия и лабораторна медицина.
За избралите да посетят научния форум, акцентираме на важните дати:
15-ти Януари 2024г.- краен срок за изпращане на резюмета на доклади
15-ти Март 2024г.- краен срок за ранна регистрация с редуцирана регистрационна такса
Подробности по научната програма и условията за участие: www.dubai2024.org
За всички колеги, които желаят да пътуват организирано, прилагаме програмата на пътуване за участие във форума, изготвена от туристическа агенция Екотур 98.

ПРОГРАМА (DOC)

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Българското Дружество по Клинична Лаборатория и фирма SNIBE Ви канят на научен семинар с участието на водещи специалисти по клинична лаборатория, който ще се проведе на 1-ви Декември 2023г. / Петък / от 17.30 ч в Хотел „Империал“ – Пловдив.
Програмата на семинара е приложена.
Моля в срок до 29-ти Ноември 2023г., да потвърдите участие с трите имена и работно място на имейл адрес: todor.belchilov@snibe.com или тел: 0887011003

ПРОГРАМА (PDF)

На 19-ти Октомври в деня на Св. Иван Рилски Чудотворец от името на Управителния съвет на БДКЛ и от свое име Ви поздравявам по повод Деня на българския лекар!
Нека бъдем мъдри, търпеливи и всеотдайни към пациентите си, здрави и лъчезарни в семейството си и да не спираме да търсим съвършенството в професионалното си израстване!

Честит празник, колеги!
Проф. д-р Яна Бочева, д.м.
Председател на БДКЛ
ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС (PDF)Уважаеми членове,

Управителният съвет на СДРУЖЕНИЕ "БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ", с ЕИК: 121236649, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Триадица, ул. Георги Софийски № 1, на основание чл. 19 от Устава на Сдружението, свиква по своя инициатива редовно Общо събрание на членовете на Сдружението на 30.09.2023 г., от 17:30 ч. в гр. Пловдив, Зала "Москва", Гранд Хотел Пловдив

ПОКАНА (PDF)Уважаеми членове на БДКЛ,

Представяме на Вашето внимание предложения за Председател (2026-2027г.) и членове на Управителния съвет на БДКЛ (2024-2025г.), които ще бъдат гласувани на Общото събрание на 30.09.2023г. в Гранд Хотел Пловдив по време на Националната конференция по клинична лаборатория. Листата е отворена и по време на ОС могат да се подават и други предложения.

Председател на УС (2026-2027г) и изпълняващ длъжността секретар за 2024-2025г:
Доц. д-р Т. Денева, д.м.

Членове на УС (2024-2025г):

1. Доц. д-р Даниела Герова, д.м.
2. Доц. д-р Добринка Динева, д.м.
3. Доц. д-р Ирена Генчева-Ангелова, д.м.
4. Доц. д-р Ирена Иванова, д.м.
5. Доц. д-р Мариана Генова, д.м.
6. Доц. д-р Таня Денева, д.м.
7. Д-р Антоанета Димитрова, д.м.
8. Д-р Зорка Рамшева
9. Д-р Красимира Нанчева
10. Д-р Недялко Калъчев
11. Д-р Снежана Стоенчева, д.м.Уважаеми колеги,

Според чл.22, ал.5 от Устава на БДКЛ, едно лице може да представлява не повече от трима (себе си и още двама) членове на ОС, въз основа на писмено пълномощно.

За целта, моля използвайте образеца на пълномощно в приложения линк.

С уважение,

Проф. д-р Милена Велизарова

Пълномощно за участие в ОС на БДКЛ - образец (doc)Уважаеми колеги,
Информираме Ви, че съгласно взето решение на Общо събрание на БДКЛ на 01.12.2022г, членския внос за 2023г. за лекари със специалност е 50 лв., за специализанти, химици, биолози и лаборанти- 30 лв.

Банкова сметка

Сдружение Българско Дружество по Клинична Лаборатория
UNCRBGSF
IBAN: BG 53 UNCR 7630 100 8566 001Заявление за членство БДКЛ - DOC


С Уважение: проф. д-р Милена Велизарова,
Председател на БДКЛУважаеми колеги,

Информираме Ви, че в периода от 29.октомври 2023 г до 01.ноември 2023 г. включително, в турския курортен град Фетие, разположен на Средиземно море, ще се проведе Международен конгрес по биохимия, съвместно с 34-ти Национален конгрес на турското дружество по биохимия. Моля, обърнете внимание, че ранната регистрация за конгреса и хотелското настаняване е до 24.06.2023г. Главен спонсор на събитието са Turkish Airlines, които предлагат специална отстъпка за самолетните билети. Организаторите дават възможност за публикуване на абстрактите и пълнотекстови оригинални статии в Turkish Journal of Biochemistry.

Повече подробности относно регистрационна такса и научна програма може да откриете в приложената брошура и на сайта www.tbs.2023.org.

проф. д-р Милена Велизарова

Председател на БДКЛ


Брошура - PDFУважаеми колеги,
Балканската среща по клинична лаборатория на BCLF ще се състои в периода 27-30 септември 2023 г. в Черна Гора. Крайната дата за подаване на резюмета за участие е 16 март 2023 г. За допълнителна информация за срокове и такси за регистрация, настаняване и научна програма може да посетите интернет страницата на събитието:www.bclf2023.org

С уважение,
проф. д-р Милена Велизарова
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Ръководството на БДКЛ и клон Варна на БДКЛ Ви канят на семинар, организиран от фирма SNIBE, който ще се проведе на 20-ти Септември / Среда / 2023 от 17.30 ч в Хотел България - Бургас
Програмата на семинара е приложена.
Моля в срок до 18-ти Септември 2023-та година, да потвърдите участие с трите имена и работно място, на имейл адрес: todor.belchilov@snibe.com или тел: 0887011003


Уважаеми колеги,

Организационен комитет на СОНМ-МОРЕ 2023 отправя покана към членовете на БДКЛ за участие в Четиринадесета национална онкологична хибридна конференция СОНМ-МОРЕ 2023, която ще се проведе в периода 9-12 ноември 2023 г. Традиционния формат на досегашните конференции МОРЕ вече е трансформиран в годишна асамблея на Съвместна онкологична национална мрежа (СОНМ). Порталът на конференцията вече е отворен и може да бъде достъпен на официалния сайт https://conference-more.bjcn.bg/ и в новото приложение Конференция СОНММОРЕ 2023 (Google Play и App Store).

Покана - PDF file

С уважение,
Проф. д-р Милена Велизарова, дм
Председател на УС на БДКЛ